..:: GIỚI THIỆU ::..  02 Tháng Mười Hai 2020   Đăng Ký  Đăng Nhập
GIỚI THIỆU

Tên: VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

 • Tên Tiếng Anh: National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE)
 • Tên viết tắt tiếng Anh: NIHE

   

VỊ TRÍ PHÁP LÝ

 • Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế. Là Viện quốc gia trong lĩnh vực y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh (bao gồm các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các vấn đề y tế công cộng khác).

 

CHỨC NĂNG

 • Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có chức năng tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động và chương trình y tế dự phòng, y tế công cộng trong phạm vi cả nước; nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng; tổ chức cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

  

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 • Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động và chương trình y tế dự phòng, y tế công cộng trong phạm vi cả nước.
 • Nghiên cứu khoa học
 • Đào tạo
 • Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới
 • Cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng đáp ứng nhu cầu xã hội khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép
 • Hợp tác quốc tế

  

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 • Trước Năm 1945: Viện Pasteur Hà Nội.
 • Từ tháng 10/1945 đến tháng 8/1946: Viện Vi trùng học Việt Nam (theo Sắc lệnh luật số 41 ngày 03/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
 • Từ tháng 9/1946 đến tháng 9/1953: Chia tách thành Viện Vi trùng học Trung ương (Việt Bắc), Viện Vi trùng học Bắc Bộ, Viện Vi trùng học Trung Bộ, Viện Vi trùng học Nam Bộ.
 • Từ tháng 10/1953 đến tháng 02/1961: Viện Vi trùng học Việt Nam (theo Nghị định số 127-ZYO-NĐ của Bộ Y tế ngày 07/10/1953).
 • Từ tháng 3/1961 đến tháng 11/1998: Viện Vệ sinh Dịch tễ học (theo Quyết định số 291-BYT/QĐ ngày 25/3/961 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
 • Từ tháng 12/1998 đến nay: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ)
BS. HOÀNG TÍCH TRÍ
(Từ năm 1935-1954)
BS. TRỊNH HỮU LỢI
(Từ năm 1947)
BS. HOÀNG TÍCH MỊNH
(Từ năm 1948-1955)
BS. NGUYỄN VĂN HƯỞNG
(Từ năm 1956-1958)
BS. NGUYỄN ĐỨC KHỞI
(Từ năm 1959-1973)
ÔNG NGUYỄN TÀI
(Từ năm 1959-1961)
GS.TSKH.HOÀNG THỦY NGUYÊN
(Từ năm 1972-1994)
GS.TS. HOÀNG THỦY LONG
(Từ năm 1994-2004)
GS.TS.NGUYỄN TRẦN HIỂN
(Từ năm 2004-2015)
GS.TS. ĐẶNG ĐỨC ANH
(Từ năm 2015 - đến nay)

THÀNH TÍCH CỦA VIỆN

 • Anh hùng Lao động: năm 2000
 • Huân Chương Độc lập hạng nhất: năm 2010
 • Huân chương Độc lập hạng nhì: năm 2005
 • Huân chương Lao động hạng nhất: năm 1982, năm 2015
 • Huân chương Lao động hạng nhì: năm 1961, năm 1962, năm 2004
 • Huân chương Lao động hạng ba: năm 1979
 • Huân chương Kháng chiến hạng ba: năm 1973
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: năm 2008
 • Bằng khen của Bộ Y tế: năm 2008, năm 2009 (2 lần), năm 2013 (2 lần), năm 2014 (2 lần), năm 2016, năm 2017 (2 lần)
 • Giải thưởng ĐVN về lĩnh vực YTDP: năm 2016
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »